brak komentarzy

Rozwijaj biznes pamiętając o wartościach!

Ten artykuł został oznaczony:

Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

Na progu zmian własnościowych firmy rodzinne szukają nowych strategii rozwoju. Przygotowując plany działalności na rynkach zagranicznych, projektując innowacyjne produkty czy wprowadzając nowe rozwiązania nie mogą jednak zapomnieć o wartościach: w przedsiębiorstwach rodzinnych to właśnie wartości determinują sposób prowadzenia biznesu.

O tym, jak w profesjonalny sposób rozwijać firmę opartą na wartościach, rozmawiali prelegenci i uczestnicy II Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych zorganizowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego w Poznaniu w dniach 19-20 marca 2015 roku.

Wśród ponad 300 gości II Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych „Nowe horyzonty. Firmy rodzinne wobec zmian” największą grupę stanowili właściciele rodzinnych biznesów (ci, którzy zaczynali od zera oraz ci, którzy w procesie sukcesji firmę przejęli od rodziców), ich rodziny – małżonkowie oraz dzieci – potencjalni sukcesorzy, a także zewnętrzni managerowie, pracownicy działów HR i eksperci przedsiębiorczości rodzinnej. Opowiadając o rozwoju swoich przedsiębiorstw, prelegenci i uczestnicy wskazywali na kilka kluczowych elementów.

Wyzwania globalizacji

Jednym z wyzwań rodzinnej przedsiębiorczości jest globalizacja. Ewald Raben, Właściciel Grupy Raben, podkreślał różnorodność kulturową krajów, w których działa jego firma logistyczna: w swojej działalności natknął się na rynki łatwe i trudne w rozwoju biznesu – trudno było przewidzieć, które miejsce na prowadzenie biznesu okaże się strzałem w dziesiątkę! Podobnego zdania byli uczestnicy panelu o czynnikach sukcesu w internacjonalizacji: Janusz Prus, VITBIS oraz Ryszard Wtorkowski, LUG Light mówili o zmianach na rynkach międzynarodowych w ciągu ostatnich kilku lat: kiedyś biznes zagranicą rozwijało się w zupełnie inny sposób: mniej mówiło się o różnicach kulturowych, częściej uczono się na własnych błędach.

Dla firm produkcyjnych internacjonalizacja jest szansą na rozwój, nie można jednak zapomnieć o wartościach i odpowiedzialności społecznej biznesu. Dlatego Hansgrohe wspiera 75 organizacji społecznych i buduje trwałe relacje z pracownikami – mówił Siegfried Gӓnßlen, długoletni CEO Hansgrohe SE z Schilltach.

Waga wartości w rodzinnym biznesie

W wystąpieniu o strategiach rozwoju firm rodzinnych wagę wartości w zarządzaniu rodzinnym biznesem podkreślała dr Adrianna Lewandowska (Lewandowska i Partnerzy) w wystąpieniu z dr Herwigiem Friedagiem: Tak widoczny ostatnio trend profesjonalizacji rodzinnych biznesów, obok określenia misji, wizji i strategii firmy rodzinnej, musi uwzględniać wartości założyciela i jego rodziny – tak wypracowana strategia umożliwia nie tylko rozwój przedsiębiorstwa, ale i rodziny, wyzwala zaangażowanie i innowacyjność, a realizacja jasno określonych celów buduje wizerunek silnej firmy i silnej rodziny biznesowej.

Na znaczeniu dbałości nie tylko o biznes, ale i o silną rodzinę biznesową koncentrował się również Jacek Santorski (Grupa Values): W Polsce tylko 15% rodzin można określić jako „najzdrowsze” – to rodziny spełniające pięć warunków: bezinteresowna życzliwość, poszanowanie autonomii, naturalne przywództwo, otwarta komunikacja oraz spójne wartości. A wartości zmieniają się z każdym pokoleniem – od wchodzących na rynek pracy osobach z generacji Z trudno oczekiwać lojalności, jednak lojalność można zastąpić budowaniem zaangażowania – o tym mówiła Sylwia Gołuchowska, Dyrektor HR Grupy Raben. Budowaniu silnej rodziny biznesowej może służyć konstytucja firmy rodzinnej, co udowodniła Marta Widz, Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Wyzwania sukcesyjne

Dobrze zaplanowany proces sukcesji jest kluczowy dla przetrwania firmy w kolejnych pokoleniach. Monika Siecińska-Jaworowska przejęła firmę od swoich rodziców. Na początku sprostać wymaganiom rodziców było trudno, jednak sukcesorką pokierowała ambicja i udowodniła, że jest w stanie działać równie dobrze jak rodzice. O potrzebie wykształcenia dobrego sukcesora mówił Lorenz Freudenberg odpowiadając na pytanie, jak przejąć cechy przywódcze lidera.

Nie można obawiać się powierzenia zarządzania firmą zewnętrznemu managerowi, szansą wynikającą ze współpracy z młodym managerem może być jego dynamizm, entuzjazm i kreatywność, a co za tym idzie rozwój sprzedaży i wyjście na nowe rynki – Anna Sobkowiak, Prezes Zarządu Pani Teresa Medica S.A. sama ma doświadczenia z pracą z CEO. I choć może inaczej zaplanowałaby tą współpracę, to jednak jest z niej zadowolona i widzi liczne korzyści z zatrudnienia managera.

Innowacyjność i design

Rodzinę Piotra Voelkela, założyciela i współwłaściciela Grupy Kapitałowej VOX, łączy podejście do biznesu oparte na wartościach oraz wykorzystanie sztuki w biznesie. Celem prelegenta jest tworzenie produktów opartych na sztuce, które będą służyć ludziom. Piotr Voelkel mówił o wadze innowacyjności: na Kongresie temu zagadnieniu poświęcono cały panel: Roman Pilch, Monika Kasprzyk i Janusz Marszalec zgodnie twierdzą, że aby przetrwać na rynku firmy rodzinne muszą być innowacyjne: czy to pod względem produktów, czy procesów. Obok innowacji technologicznej ważna jest również innowacja mentalna prowadzących biznes.

Dobrym podsumowaniem tematu innowacyjności jest opinia Siegfrieda Gӓnßlena: Firma musi się definiować codziennie od nowa: odkrywa w ten sposób nowe obszary i nowe potencjały. Podkreślany przez prelegenta syndrom zarozumiałości Schwarzwaldu (to, czego nie wymyślono w Schwarzwaldzie, nie będzie działać), sprawia, że Hansgrohe bardzo mocno koncentruje się na rozwoju innowacji.

Kreatorzy wartości biznesowych i społecznych

Podczas Kongresu Instytut Biznesu Rodzinnego we współpracy z PwC przyznał tytuł Firmy Rodzinnej Roku firmie Novol Sp. z o.o. Wyróżnienie dla „kreatorów odpowiedzialności biznesowej i społecznej” przyznano po raz pierwszy, ale po wysłuchaniu prelekcji przedstawicieli firm rodzinnych oraz dyskusjach kuluarowych widać, że firm rodzinnych opartych na wartościach i odpowiedzialnym biznesie jest dużo więcej! Firmy rodzinne stanowią silną grupę wśród przedsiębiorstw, a wyzwaniami prowadzącymi do przetrwania firm w kolejnych generacjach jest konieczność profesjonalizacji biznesu oraz zaplanowanie i przeprowadzenie procesu sukcesji.

Na III Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych zapraszamy w dniach 18-19 kwietnia 2016.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *