Informacja o projekcie

„Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”

Jakie problemy czekają polskich nestorów, sukcesorów i ich firmy? W jaki sposób umożliwić przedsiębiorcom, którzy przeszli przez proces sukcesji, podzielenie się wiedzą, a tym, których ten proces czeka, skorzystanie z wiedzy, doświadczenia i porad innych?

Projekt „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych” realizowany w latach 2012 – 2015, dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i realizowany  konkursie „Rozwiązania jutra w HR”, w kompleksowy sposób traktuje zagadnienia związane z procesem sukcesji i jego skutkami.

Dzięki ekspertom projektu przedsiębiorcy otrzymają następujące produkty:

  • Metodologia skutecznej sukcesji – podręcznik „Kody wartości. Czyli jak skutecznie przejść sukcesję w firmie rodzinnej” opisujący poszczególne fazy sukcesji; podręcznik dostępny jest w wersji książkowej oraz audiobook
  • Skrzynka (segregator) z narzędziami, podzielona na 7 modułów: właściciel, rodzina, sukcesor, sukcesorka, pracownicy HR, kluczowi pracownicy, manager zewnętrzny
  • Sytuacja Nagłej Sukcesji. Przewodnik SOS – podręcznik wskazujący, co robić w przypadku nagłej śmierci czy choroby właściciela
  • Serial – materiał wideo instruujący, jak korzystać z metodologii 7 kroków, seria przyjaznych filmów, które pomogą w zrozumieniu procesu sukcesji; opowiada historię fikcyjnej rodziny Sierpińskich prowadzącej Delikatesy Dobre
  • Audiobook – materiał audio instruujący, jak korzystać z metodologii 7 kroków, seria przyjaznych filmów, które pomogą w zrozumieniu procesu sukcesji; opowiada historię fikcyjnej rodziny Sierpińskich prowadzącej Delikatesy Dobre
  • Portal sukcesja.bd7.pl – to miejsce spotkań, gromadzenia oraz wymiany wiedzy. Platforma jest miejscem, gdzie on-line spotykać się mogą sukcesorzy  i właściciele, aby zdobyć wiedzę potrzebną do przeprowadzenia procesu.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa przygotowania polskich firm rodzinnych do efektywnego zarządzania zmianą w procesie sukcesyjnym dzięki wypracowaniu, przetestowaniu, upowszechnieniu i włączeniu Metodologii Skutecznej Sukcesji w firmach rodzinnych przy wykorzystaniu wniosków z badań oraz wiedzy i doświadczeń zagranicznych.

  • Metodyka wsparcia procesu sukcesji adresująca relacje pomiędzy sukcesorami, nestorami, pracownikami firm (w tym przedstawicielami działów kadr), zagadnienia związane z przywództwem, komunikacją wewnętrzną, zarządzaniem talentami oraz zarządzaniem zmianą;
  • Narzędzia analizy i diagnozy kluczowych wartości firm i przedsiębiorców – ich swoistego DNA, a także kompetencji i diagnozy potencjału;
  • Program „z sukcesją na plus” dla nestorów wchodzących w wiek emerytalny i tworzący alternatywne narzędzia wsparcia i aktywizacji grupy wiekowej 50+;