Realizatorzy projektu

2014_10_31_AL_poziome TT

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Lider Merytoryczny, autorka koncepcji 7 kroków w procesie sukcesji

Doradca ds. strategii rozwoju i sukcesji, założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu, członek International Family Enterprises Research Academy, ekspert ThinkTank. Autorka licznych publikacji w dziedzinie firm rodzinnych. Doradza w zakresie strategii rozwoju firm rodzinnych, sukcesji, zarządzania zmianą.


ekspert-alicja-hadrys-nowak

dr Alicja Hadryś-Nowak

Ekspert ds. Kobiet w Firmach Rodzinnych

Adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Członek międzynarodowej organizacji IFERA (International Family Enterprises Research Academy) zrzeszającej badaczy i przedsiębiorstwa rodzinne z całego świata, The European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) oraz organizacji Vital Voices.


Więcek-Janka

dr inż. Ewa Więcek-Janka

Ekspert ds. HR

Adiunkt w Zakładzie Marketingu i Sterowania Ekonomicznego Politechniki Poznańskiej. Zainteresowania badawcze realizuje w zakresie: zarządzania mikroprzedsiębiorstwami, psychologicznymi aspektami zarządzania, wprowadzania zmian do organizacji, wykorzystanie poszerzania percepcji w procesie podejmowania decyzji (augmented cognition).


ekspert-joanna-kulinska

Joanna Kulińska

Ekspert ds. Osób 50+

Konsultantka w zakresie zarządzania wiekiem, coach kariery 45+. Ponad trzydzieści lat różnorodnych doświadczeń zawodowych. Ukończyła m.in. Podyplomowe Studia Zarządzania Zmianą i Szkołę Coachów Biznesu Akademii SET. Pasjonatka i promotorka idei uczenia się przez całe życie.


ekspert-katarzyna-barcinska

Katarzyna Barcińska

Ekspert ds. HR

Absolwentka EMBA, WSB w Poznaniu i Aalto University w Helsinkach, wykładowca na studiach podyplomowych z obszaru planowania marketingowego i promocji, konsultant z obszaru budowania marki i strategii komunikacji, wprowadzania produktów i usług na rynek, doświadczony menadżer specjalizujący się w obszarze marketingu usług.


ekspert-maria-adamska

dr inż. Maria Adamska

Ekspert ds. Ekonomiki i organizacji  Firm rodzinnych

Adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wiceprezes do spraw finansowych Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, ekspert i konsultant projektu PARP-IFR „Firmy Rodzinne”, redaktor naczelna oraz autor Magazynu Firm Rodzinnych wyd. przez IFR.


ekspert-marta-widz

Marta Widz

Ekspert ds.Profesjonalizacji Firm Rodzinnych

Absolwentka SGH w Warszawie, międzynarodowego programu CEMS, London School of Economics oraz IMD w Lozzanie. Obecnie doktorantka na szwajcarskim Uniwersytecie St. Gallen w Center for Family Business oraz w Center for Corporate
Governance. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w projektach doradczych z zakresu strategii, finansów, marketingu, sprzedaży oraz zarządzania kadrami m.in. w Holandii, Niemczech, Rosji, RPA, Chinach i Argentynie.


ekspert-mateusz-kowalewski

Mateusz Kowalewski

Ekspert ds. Sukcesorów

Wiceprezes w firmie HORTIMEX. Przedsiębiorca rodzinny w drugim pokoleniu. Praktyk nowoczesnej organizacji i zarządzania firmą rodzinną. Obszary zainteresowań: modele biznesowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie przez wartości, społeczna odpowiedzialność biznesu, systemy zarządzania jakością, sukcesja.


Wiesława Machalica

Ekspert ds. Mediacji

Psycholog, coach, trener I i II stopnia oraz superwizor treningu psychologicznego, socjoterapeuta rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Sekretarz generalny Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyrektor Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub’ od lat 22. Ekspert w szkoleniach prowadzonych nowoczesnymi metodami aktywnymi z zakresu kompetencji miękkich w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Firm Rodzinnych.


ekspert-lukasz-martyniec

Łukasz Martyniec

Doradca sukcesyjny

Prawnik, doradca sukcesyjny, praktyk, wykładowca, właściciel Kancelarii Sukcesyjnej WM GROUP, wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EAFP w Warszawie. Specjalizuje się m.in. w tworzeniu planów sukcesji, planowaniu spadkowym oraz doradztwie w długookresowym zarządzaniu majątkiem pod kątem prawnym oraz finansowym.


ekspert-agnieszka-sawczuk

Agnieszka Sawczuk

Autorka narzędzia Filantropia odczarowana

Ekspert w obszarze filantropii i strategicznego doradztwa filantropijnego. Posiada 20-letnie doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów społecznych we współpracy w instytucjami, w tym polskimi i międzynarodowymi liderami biznesu, oraz zarządzaniu organizacjami non-profit. Od 2004 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji dla Polski.


ekspert-herwig-friedag

dr Herwig Friedag

Ekspert zagraniczny ds. strategii rozwoju

Międzynarodowej klasy ekspert i doradca ds. zarządzania strategicznego, wspiera właścicieli firm rodzinnych w kreowaniu długoterminowych strategii rozwoju, buduje potencjał organizacyjny przedsiębiorstw rodzinnych. Założyciel międzynarodowej Sieci Ekspertów ds. Strategii, autor koncepcji Balanced Scorecard w oparciu o budowanie wartości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem potrzeb interesariuszy.


ekspert-peter-may

prof. Peter May

Ekspert zagraniczny ds. procesu sukcesji

Założyciel i główny udziałowiec firm INTES Akademie oraz INTES Beratung, szeroko uznany autorytet z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej. Założony przez niego INTES działa na rynku niemieckim od 1998 roku. Zajmuje się doradztwem i szkoleniami dla przedsiębiorstw rodzinnych z zakresu strategii właścicielskiej; biznesu i rodziny; sukcesji oraz sposobu finansowania biznesów rodzinnych. Ponad 5000 osób skorzystało z oferty firmy.